tootmine

Kuidas vähendada tootmisettevõtte tootmiskulusid? (Kuluarvestuse näited)

Enne seda, kui hakkame arutlema erinevate tootmiskulude vähendamise võimaluste ja kuluarvestuse paremaks muutmise üle, püüame aru saada tootmise kontseptsioonist ja tootmiskulude erinevatest elementidest.

Tootmiskontsern on äriüksus, mis tegeleb materiaalsete esemete tootmisega ning nende põhieesmärk on enamasti tarbija vajaduste rahuldamine.

Mis on tootmiskulud ja mis on selle erinevad komponendid?

Tootmiskulud on kulud, mis tekivad tooraine hankimisel ja selle töötlemisel valmistoodeteks – teisisõnu, kõik tehasega seotud kulud moodustavad tootmiskulud.

Tootmise kuluarvestuse valem näeks välja selline:

Tootmiskulud = otsesed materjalikulud + otsesed tööjõukulud + tehase/tootmise üldkulud

Otsesed materjalikulud

Otsene materjalikulu on tooraine hankimisel tekkinud kulu. See sisaldab materjali ostmise kulusid ja kulusid, mis on seotud materjali tarnimisega tarnija asukohast tehasesse. Ostu eest tasutud maks, mis on sisendkäibemaks, ei kuulu materjalikulude arvestusse.

Toome mõned näited otseste materjalikulude alla kuuluvatest kuludest:

Tarbekaubad, näiteks materjali pakkimine, ei sisaldu otsestes materjalikuludes. Selle asemel arvestatakse nad tootmise üldkulude alla.

Otsene tööjõukulu

Otsene tööjõukulu on kulu, mis tekib toorainest valmistoodete valmistamisel.

Näide tööjõukuludest:

Tootmise üldkulud

Tootmise üldkulud on tehases kantud kulud, välja arvatud materjalikulud ja tööjõukulud. Selliseid üldkulusid ei saa lihtsalt otse tootele jaotada. See on põhjus, miks neid nimetatakse ka kaudseteks kuludeks.

Näited tootmise üldkuludest:

Müügi- ja halduskulud ei kuulu tootmiskulude hulka. Selle asemel arvatakse need kasumiaruandesse kaudsete kuludena.

Kuluarvestuse näide 1:

Mart asutas LED-tulede tootmise ettevõtte. 100 LED-tule valmistamisel kandis ta oma esimese kuuga järgmised kulud:

Tooraine ost = 500 €

Hiinast tooraine importimisel tekkinud saatekulud = 150 €

Tollivormistuse eest makstud imporditollimaks = 50 €

Tooraine sadamast tehasesse toomisega seotud transpordikulud = 20 €

Tootmisega seotud tööjõupalk = 100 €

Tehase kvaliteedikontrolli juhi palk = 1000 €

Millised on sel juhul iga LED-i tootmiskulud?

Materjalide otsesed kulud ühiku kohta = (500 € + 150 € + 50 € + 20 €) / 100 = 7,2 € LED-i kohta

Otsene tööjõukulu ühiku kohta = 100 / 100 € = 1 € ühe LED-i kohta

Tootmine üldkuludena = 1000 / 100 € = 10 € LED-i kohta

Niisiis on kogumaksumus 18,20 eurot ühe LED-tule kohta.

Kuluarvestuse näide 2:

Mati alustas uut mööblitootmise äri. Esimese kuu jooksul kanti 100 tooli valmistamisel järgmised kulud:

Toorpuidu ost = 5000 €

Liimi ja värvide ostmine = 1000 €

Pakkimiskasti ost = 100 €

Transpordikulud toorpuidu tarnijalt tehasesse toomiseks = 200 €

Tööjõukulud toorpuidu mahalaadimiseks = 50 €

Puuseppade palk = 2000 €

Tehase väravavalvuri palk = 500 €

Lao rent = 750 €

Millised on sel juhul iga tooli tootmiskulud?

Materjalide otsesed kulud ühiku kohta = (5000 € + 1000 € + 200 € + 50 €) / 100 = 62,50€ tooli kohta

Otsene tööjõukulu ühiku kohta = 2000 / 100 € = 20 € tooli kohta

Tootmise üldkulud = (100 € + 500 € + 750 €) / 100 = 13,50 € tooli kohta

Niisiis on tootmise kogumaksumus 96 € tooli kohta.

Ettevõtluse eesmärk on kasumit kasvatada.

Kasumi suurendamiseks on peamiselt kaks viisi: suurendada ühiku müügihinda või vähendada kulusid.

Esimene näib tänapäeva konkurentsitingimustes riskantne, seega valib enamik ettevõtteid teise valiku. Tootmiskontsernis saab kogukulusid kontrollida, kui hoida tootmiskulud minimaalsed.

Alljärgnevalt toome välja mõned viisid, kuidas tootmisettevõttes kulusid vähendada.

1. Jälgige numbreid

Oluline on jälgida põhinumbreid algusest peale. Kui te seda juba ei tee, siis soovitame kohe alustada.

Üsna keeruline on midagi vähendada, kui puudub informatsioon.

Selleks ei ole vaja raamatupidajat, kes kulusid haldaks. Tänu tehnoloogia arengule on tootmisettevõtetel erinevaid võimalusi oma kulude haldamiseks.

Põhikulud, mida võiks jälgida:

Kui te ei soovi raamatupidamis- või tootmistarkvara kasutada, proovige numbrid salvestada lihtsasse Exceli faili. Ei ole vahet, kuidas seda teete – oluline on, et numbreid jälgitaks.

Kui teil on suur meeskond, siis jagage Exceli faili nendega (või looge kasutajad tootmistarkvarasse) ja juhendage töötajaid numbreid sisestama ja jälgima.

Seda on raske uskuda, kuid isegi kõige lihtsam numbrite jälgimine annab aimu, mis tootmisettevõttes toimub.

2. Vähendage materjalikulusid

Materjalikulud moodustavad olulise osa kogukuludest.

Otsese materjalikulu kontrollimiseks on mitmeid võimalusi:

Otsene materjalikulu on kõige olulisem osa tootmiskuludest. Kui suudate seda oluliselt vähendada, olete kokku hoidnud väga suure summa.

3. Vähendage laokulusid

Laokulu on kulu, mis on tekkinud seoses varude hoidmise, paigutamise ja hooldamisega teatud perioodi jooksul. Laokulude alla kuulub ka lõpetamata toodang.

Enamik laokulude komponente kuulub ka tootmise üldkulude alla.

Näited:

Laokulude vähendamise näited:

Idee on vähendada laoseis sellisele optimaalsele tasemele, mis viiks laokulud miinimumini ja samal ajal ei mõjutaks tootmise produktsiooni ega müüki.

4. Suurendage töötajate efektiivsust

Töötajate töötasu vähendamine ei ole kõige mõistlikum kulu kokkuhoiu võimalus, kuna see põhjustab töötajates rahulolematust ning lõppkokkuvõttes kvalifitseerimata töötajate palkamist ja hoidmist.

Targem lähenemine oleks tööjõu efektiivsuse parandamine. See pole lihtne, kuid kindlasti on vaeva väärt.

Selgitan näitena:

Oletame, et olete palganud kümme töötajat, kelle kogumaksumus on 10 000 € kuus. Optimaalsel tasemel toodavad nad praegu 1000 ühikut valmistooteid. See tähendab, et otsene tööjõukulu on 10 € ühiku kohta.

Muidugi on teie eesmärk vähendada otsest tööjõukulu. Nagu juba selgitatud, ei saa te tööjõu palka vähendada. Teine võimalus on suurendada väljundit, mis praegu on 1000 ühikut.

Kui saate mingil viisil suurendada väljundit umbes 20% võrra, on suudetud vähendada tööjõukulu 8,3 euroni ühiku kohta. See on juba tohutu edasiminek.

Näited, mis võivad aidata:

Töötajate efektiivsuse parandamine on üks kõige odavam strateegia tootmiskulude vähendamiseks. Kui suudate selle ellu viia, olete kokku hoidnud väga suure summa.

5. Kontrollige tootmise üldkulusid

Tootmiskulud on enamasti lisandväärtuseta kulud ja seega on neid võimalik vältida.

Nende vähendamiseks võite teha järgmist:

Neid kulusid võib olla raske kontrollida, kuid esmatähtis on tagada, et tarbetuid kulusid ei tekiks ettevõttes liiga palju.

6. Kõrvaldage väärtust mitte lisavad protsessid

Tootmismeetodites tehakse sageli uuendusi. Nendes esinevate puuduste diagnoosimiseks on vajalik tootmisprotsesside perioodiline ülevaatus. Tootmistsüklis võib olla üleliigseid protsesse, mida enam ei vajata ja mis võivad kaasa tuua tarbetuid kulusid.

Seetõttu peaksite analüüsima protsesse igas tootmisetapis ja otsustama, kas iga konkreetne tegevus on praeguses stsenaariumis tegelikult vajalik.

Väärtust mitte lisavatest tegevustest loobumine tootmistsüklis võib aidata vähendada tarbetuid kulusid ja hoida tootmiskulud minimaalsena.

Siin on veel mõned sammud, mida saate oma tootmisprotsessi parandamiseks teha:

Tootmises peate tihti vastu võtma raskeid otsuseid. Muidugi ei tehta ühtegi protsessi ilma põhjuseta, kuid kui protsess väärtust ei lisa, saab seda vältida.

Kuluarvestus vaid mõne nupuvajutusega

Muutke kuluarvestus lihtsaks ja läbipaistvaks tänu reaalajas tööde registreerimisele

7. Kaaluge protsesside automatiseerimist

Protsesside automatiseerimine muudab need efektiivsemaks. See annab rohkem võimalusi kulude kokkuhoiuks.

Inimesed kalduvad rohkem vigu tegema kui masinad. Seega on tehnoloogia kasutamisel vigu võimalik vähendada.

See tähendab omakorda, et kliendid on rahul ja ettevõtte maine paraneb madala veamäära tõttu.

Kasutage masinaid, mis töötlevad tooteid kiiremini ja vähendavad ettevõtte tootmiskulusid pikas perspektiivis.

Siin on mõned näited protsessidest, mida saab automatiseerida:

Muidugi kaasneb automatiseerimisega tohutu ettemaks. Niisiis uurige enne sellekohase otsuse vastuvõtmist kulusid ja eeliseid. Kui see on mõistlik, võite mõelda ka masinate rentimisele.

8. Vähendage jääke

Jäägid võivad esineda järgmisel kujul:

Selliste jääkide vähendamiseks peab ettevõttel olema tugev sisekontrollisüsteem. Jääkide minimeerimiseks tuleks teha perioodilisi kontrolle. Probleemi ennetamine on alati parem kui probleemiga tegelemine selle tekkimise hetkel.

Seega peaksite tuvastama probleemsed alad ja rakendama meetmeid nende vältimiseks. Parendage kvaliteedikontrolli meetmeid nii, et turul pakutaks ainult neid tooteid, mis vastavad kvaliteedistandarditele.

Kuluarvestus vaid mõne nupuvajutusega

Muutke kuluarvestus lihtsaks ja läbipaistvaks reaalajas tööde registreerimisega
Roland Prii
03.12.2019

Populaarsemad

Proovi ja säästa oma aega ja raha

Oled juba Begini kasutaja?

Logi sisse Proovi tasuta
Wave