Ehitus

Kas sõiduki GPS positsioneerimine ikka on sobiv lahendus tööaja arvestamiseks?

Tänapäeval on väga paljudes ehitusettevõtetes oluline abimees töösõidukite GPS positsioneerimine.

Tegemist on igati tänuväärse lahendusega, kui soovitakse tagada sõiduki sihtotstarbeline kasutus, omada ülevaadet sõidukite paiknemise kohta ja saada informatsiooni läbitud teekonnast.

Üpris sagedasti kasutatakse seda lahendust ka tööaja arvestamise jaoks. Üldpildis saadakse justkui kõik vajalik kätte – nähakse, millal sõiduk vajalikku sihtkohta jõuab, kaua see seal seisab ja millal uuesti liikuma hakkab.

Hiljem logisid vaadates on võimalik töötunnid kokku lugeda paberil või Exceli tabelis ja töötajatele selle alusel palka maksta. Kas tegemist on aga just selle informatsiooniga, mida soovitakse saada?

Tõstatan siinkohal mõned olulised küsimused:

Kuidas kindlaks teha, et kõik töötajad, kes objektile pidid tulema, sinna tõepoolest jõudsid?

Töötajate tööle saabumine ja lahkumine jääb sellisel juhul ikkagi usalduse küsimuseks.

Millist lahendust saab kasutada nende töötajate puhul, kes tööautot ei kasuta?

Nende puhul on siiski vaja märkida tööaega kahel erineval viisil.

Töötundide automaatne kalkulatsioon

Lisaks tööaegadele arvutusele ka ülevaade töötajate paiknemisest tööaja registreerimisel!
Proovi tasuta
Murevaba juht

Millise info saab objektil toimuvast?

Suure veendumusega julgen väita, et tööajast ja tehtavast tööst hea ülevaate saamiseks on vaja teada rohkemat kui sõiduki asukohta.

Kui palju kulub aega, et tööaeg kokku arvutada?

Töötundidel näpuga järje ajamine ja nende kokku arvutamine võtab üpris palju aega ning vead on lihtsad tekkima.

Siinkohal oleks paslik tuua võrdluseks konkreetselt tööaja arvestamiseks loodud tarkvaraga kaasnevad võimalused:

  • Kiire ja täpne tööaja arvestus ka pikaajalisematel objektidel, kus töötajad paiknevad kohapeal.
  • Töötajapõhine asukoha tuvastamine tööpäeva alustamisel ja lõpetamisel.
  • Puudub vajadus tunde kokku arvutada paberil või Exceli tabelis, kuna tarkvara teeb seda automaatselt.
  • Kulupõhine tööaja arvestus – võimalus näha detailsemat infot selle kohta, kuhu ja millele tööaeg kulub.

Begin tööaja arvestamise tarkvara puhul on võimalik tööaega registreerida mitmel erineval viisil ja vajaduse korral isegi kombineeritultnäiteks alustada paigaldatud sõrmejäljelugejaga ja tööpäeva lõpp märkida objektil olles nutitelefoni rakenduse kaudu.

Selle kirjutise eesmärk ei ole materdada sõidukitele loodud GPS lahendust, pigem vastupidi. Tegemist on tõesti hädapärase tööriistaga iga ehitusettevõtte tööriistakohvris. See võimaldab saada väga palju infot töösõidukite kohta.

Kuid nagu ehitusega seotud inimesed teavad, on iga töö jaoks oma kindel tööriist.

Kokkuvõte

Nii paberile märkides ja Exceli tabelit täites, võivad ilusti kirja saada töötunnid - kui ausalt ja täpselt, see on iseasi.

Ka sõiduki GPS logisid lugedes saab kaudselt infot töötajate töö algusest ja lõpust. Mida nende lahenduste puhul aga ei saa, on automaatne töötundide arvestus.

Kui Teie soov oleks enda töökoormust just selles osas vähendada siis peaksite kindlasti valima tööajaarvestustarkvara.

Töötundide automaatne kalkulatsioon

Lisaks tööaegadele arvutusele ka ülevaade töötajate paiknemisest tööaja registreerimisel!
Proovi tasuta
Murevaba juht