tööaja-rakendus ehitus tarkvara-uuendused

Mobiilirakendus - saabusid kauaoodatud uuendused!

Viimased aasta-pooleteist oleme pühendunud sellele, et koguda klientidelt kokku tagasiside meie mobiilirakenduse kohta. Tahtsime teada, millega ollakse rahul ja mis on praeguse rakenduse suuremad puudused.

Kogutud tagasiside joonistas meile üpris selge pildi, millised probleemid vajavad kiiremas korras lahendamist ja milliste uuendustega saame oma rakendust lähitulevikus kasutajasõbralikumaks muuta.

Üks esile kerkinud murekoht oli registreerimiste asukoha täpsus (GPS). Selle probleemi osas on teatud tegevused, mida saame oma arendusmeeskonnaga teha, et täpsus paraneks.

Need on seadistuste ja režiimide muutmine. Samas on mitmeid meist sõltumatuid asjaolusid, mis mõjutavad täpsust isegi enam. Toon mõned neist välja.

Nüüd aga lähemalt uutest võimalustest meie mobiilirakenduses.

Tööaja alustamise-lõpetamise teavitused

Enamasti on tööaja alustamise-lõpetamise unustamine uute ja alustavate kasutajate jaoks mure, sest töötajad pole veel täielikult harjunud mobiilirakendusega. Mõnel juhul võib ette tulla ka pahatahtlikku alustamata-lõpetamata jätmist. Igal juhul, seda probleemi aeg-ajalt esineb. Teavitustega proovime seda olukorda töötaja vaatest lihtsustada.

Igale inimesele saab nüüd määrata alustamise-lõpetamise teavituse kellaaja.

Samuti võiks sellest võita keskkonna haldaja, kuna väheneb vajadus tööaegu manuaalselt parandada.

Manuaalne tööaegade lisamine mobiilirakenduses

Kõigi jaoks ei ole oluline tööajad minuti täpsusega paika saada.

Küll aga tahetakse, et töötajal oleks aegade märkimine mugav, ning haldaja soovib ühtset keskkonda, kus andmed on iga päev nähtavad ja iga objekti või töötaja kohta saab neid kiiresti välja võtta.

Seetõttu lõime võimaluse, et valitud inimestele saab mobiilirakenduses sisse lülitada manuaalse aegade lisamise võimaluse ja teiste aja märkimine jätkuks alusta-lõpeta meetodil.

Pildistamine

Üks pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna! Selle uuendusega soovisime, et töötaja ja haldaja vahel oleks võimalik veel lihtsamini olulist infot jagada. Siiani on selleks olnud ainult kommentaarilahter, kuhu saab vabas vormis kirjutada.

Pildistamine on sealt samm edasi – iga pilt seotakse objektiga ja pildile on võimalik teha kirjeid, markeeringuid jms.

Neid uuendusi ja parendusi soovisid kliendid enim ja seetõttu tehti need ära esimeses järgus.

Begini perel on plaan siit edasi minna sama hooga ja lähiajal nüüdisajastada mobiilirakendust veelgi, luues uusi võimalusi ja parandada olemasolevaid.

Head uut aastat kõigile!

Tööajaarvestus läbi mobiilirakenduse

Parem ülevaade ja ajaline kokkuhoid tööajaarvestuses
Valter Põlts
11.01.2022

Populaarsemad

Proovi ja säästa oma aega ja raha

Oled juba Begini kasutaja?

Logi sisse Proovi tasuta
Wave