Tööaja arvestus

Tööaja vargus ja selle tegelik kahju ettevõtetele

Ettevõttes on aeg raha. See kehtib eriti väikeettevõtete omanike kohta, kes parasjagu oma ettevõtet käivitavad või kasvatavad.

Suutlikkus tööjõukulu korralikult juhtida on suur asi. Tööaja vargus võib olla üks kasumit mõjutavatest teguritest ning see on ka üks põhjustest, miks tööaja arvestuse tarkvarad on muutunud ettevõtete tugitalaks.

Kui tööandja ei pööra detailidele tähelepanu, võib see neile kalliks maksma minna.

Mõnikord on aja vargus pahatahtlik, teinekord on see tingitud kehvast koolitusest või tööpoliitikast mitte arusaamisest.

Mis on tööaja vargus?

Tööaja vargus on suur, kuid peidetud probleem peaaegu kõigis tööstusharudes.

Tööaja vargus on oma olemuselt praktika, kus töötajad esitavad oma tööandjale tööaja, millal nad tegelikult ei töötanud.

Tööaja varguses võib esineda mitmesuguseid vorme:

 • Tööaja sisestamine teiste eest
 • Töö alustamine kokkulepitust hiljem
 • Töö lõpetamine kokkulepitust varem
 • Kokkulepitust pikemad lõunapausid
 • Ületunnitöö kokkuleppeväliselt
 • Isiklikud tegevused tööajal
 • Ebaefektiivne töö

On oluline märkida, et tööaja vargus ei ole alati pahatahtlik. See võib olla ka õnnetusjuhtum, näiteks töötaja, kes unustab oma lõunasöögi märkida.

Samuti on olukordi, kus töötajal pole oma tööaja jälgimiseks täpset viisi ja inimese instinkt ajendab neid oma tehtud tunde ülehindama või ümardama.

Tegelik kahju tööaja vargusega

Begin OÜ läbi viidud tööaja varguse uuringus leiti, et tööandjad kaotavad umbes 4,5 tundi nädalas töötaja kohta.

Järgmine uuring, mille viis läbi Ameerika tööandjate liit, leidis, et iga neljas töötaja tunnistab tööaegade ümardamist vähemalt 75% kordadest.

Kui Teil on suur tööjõud ja paljud neist tegelevad ajavargusega, siis tähendab see seda, et probleemile on vaja kiiresti reageerida.

Vastasel juhul leiate oma töötajaid esitamas võltsitud tunnilehti või maksate neile ebaefektiivse tööaja eest sadu või isegi tuhandeid eurosid rohkem kui peaksite.

Ebatootlike töötundide eest makstud lisatasu ei ole ainuke kahju, mida ettevõte selle protsessiga kogeb. Kui töötajatel on tööaja varguse harjumus, võib see avaldada negatiivset mõju töökohale tervikuna.

Näiteks töötajad, kes esitavad oma tööaegu pettuse teel ja pääsevad sellest puhta nahaga, võivad ärritada neid töötajaid, kes teenivad oma tehtud tunnid ausalt välja. See, kui keegi õnnestunult süsteemi petab, on ausatele töötajatele väga frustreeriv.

Samuti võib see mõjutada teie pakutavat teenust ja ettevõtet üleüldiselt, kuna tehtud töö on ebakvaliteetne.

Pikemad puhkused, tegelemine isiklike asjadega töö ajal või ebaefektiivne töötamine võivad viia klientide kaotamiseni ja kõige hullemal juhul ettevõtte pankrotini.

Kui juhite ettevõtet, on iga sent arvel, seega on oluline, et ettevõtete omanikud teeksid kõik selleks, et minimaliseerida tööaja vargust.

Ettevõte tööaja varguse vabaks

Tööaja arvestamine minuti täpsusega paika!
Proovi tasuta
Murevaba juht

Lihtsad nipid, kuidas vältida tööaja vargust

Siin on mõned strateegiad, mida saate oma organisatsioonis tööaja varguse ohu vähendamiseks kasutada:

 • Rääkige oma töötajatega tööaja vargusest ja selgitage, miks see teie ettevõtet kahjustab

 • Arendage tööaja jälgimise selge poliitika, milles kirjeldatakse, kuidas töötajad peavad oma aegu registreerima, ja rääkige tagajärgedest, mis kaasnevad, kui poliitikat ei järgita

 • Vältige vananenud paberil tööaja jälgimist, mida on väga lihtne petta. Selle asemel kasutage digitaalset tööaja arvestuse tarkvara. Selline tööaja jälgimise süsteem muudab tööaja varguse peaaegu võimatuks

 • Otsige tööajaarvestussüsteem, mis sisaldab biomeetrilisi funktsioone (näiteks sõrmejäljelugeja), selleks, et takistada töötajaid üksteist tööle registreerimast

 • Mobiilsete töötajate puhul otsige tööaja arvestuse äpp, mis salvestab töötajate asukohad (GPS), et saaksite kindlad olla töötajate objektil kohalolekus

 • Tuletage töötajatele meelde, et tööle saabumised ja töölt lahkumised on vaja registreerida

 • Makske oma töötajatele õiglast ja konkurentsivõimelist palka. Sel juhul on nad rohkem motiveeritud ja on väiksem tõenäosus, et nad esitavad ümardatud tunnilehti

Kokkuvõte

Paljudel juhtudel võetakse tööaja vargust iseenesest mõistetavana ja ei pöörata sellele suurt tähelepanu. Tegelikkuses võib see tuua suuremat kahju ettevõttele, kui esialgu arvata võiks.

Võimaluse kontrollida, kui palju kahju tekib ebatäpsete tundide märkimisel, leiate SIIT

Ettevõte tööaja varguse vabaks

Tööaja arvestamine minuti täpsusega paika!
Proovi tasuta
Murevaba juht