Tootmine

6 võimalust, kuidas suurendada produktiivsust tootmisüksuses

Sõltumata ettevõtte suurusest on tootlikkuse suurendamine hädavajalik, et suurendada kasumit ja säilitada konkurentsivõime.

Tootmisettevõtete tootlikkus sõltub efektiivsetest töötajatest, seadmetest ja protsessidest.

Kõigi nimetatud valdkondade parandamine tähendab olemasolevate tavade uurimist, süsteemide kohandamist, töötajate koolitust ning isegi osade ja komponentide loomiseks kasutatavaid seadmeid.

On palju erinevaid võimalusi tootlikkuse suurendamiseks ilma kvaliteeti ohverdamata.

Allpool on välja toodud 6 erinevat võimalust, kuidas suurendada produktiivsust tootmisettevõttes.

1. Vaadake üle oma olemasolev töövoog

Muudatusi saab teha alles siis, kui saate täpselt aru, kuidas kõik hetkel töötab. Kolm alljärgnevat punkti sisaldavad olulist teavet, mis aitab kindlaks teha vajalikud muudatused.

 • Töötajad – kas teil on õigete oskustega inimesed õigetes kohtades? Kas teil on projektijuht, kes hoiab kriitilistel aspektidel silma peal?

  Kas eesmärgid on selgelt määratletud, realistlikud ja ohutud?

 • Protsessid – millal viimati protsesse kaardistasite? Kus on valupunktid ja kitsaskohad?

 • Seadmed ja tehnoloogia – kas kõik teie seadmed on heas korras? Kas teie praegustele vajadustele vastav tehnoloogia on optimaalne? Kui lihtne on tootmises muudatusi teha?

Enne muudatuste tegemist tuleb mõista, kuidas kõik hetkel toimib.

Lauses „Kui see ei ole katki, pole mõtet parandamisele mõelda“ on omad väärtused.

Kui muudatuste tegemiseks ei suudeta kindlaks teha finants- või ohutusalast põhjust, siis mõelge pikalt ja laialt eeldatava tulemuse väärtusele.

2. Protsesside ja tehnoloogia uuendamine

Kui olete oma praeguse töövoo üle vaadanud ja kaardistanud, hakake määratlema valdkondi, kus saaks protsesse või tehnoloogiat värskendada.

Alguses võib tunduda keeruline pikalt töös olnud protsessidesse muudatusi teha, kuid uue tarkvara lisandumine võib anda need vastused, mida olete otsinud.

 • Automatiseerimine on tõhus vahend produktiivsuse tõstmiseks ja vigade vähendamiseks
 • Uued tarkvaralahendused aitavad planeerida, jälgida tööjõudu, lihtsustada paberimajandust
 • Seadmete uuendamine võib parandada tootmise kiirust ja kvaliteeti.

Uue tehnoloogia ja seadmete soetamisel pidage silmas seda, kui palju see teile maksma läheb, ja seda, kuidas see mõjutab lõpptulemust.

Kõrge kulu on seda väärt, kui uue tarkvara kogumaksumus on madalam kui teie asendatav tehnoloogia või protsess ja kui see lahendab probleemi, millele olete vastust otsinud.

3. Koolitage ja harige töötajaid

Töötajate haridus ja koolitus on pidev protsess. Mõnes tööstusharus on teatud tüüpi koolitused kohustuslikud, näiteks igapäevane ohutusalane koolitus kogu ohutusvahendeid kasutava personali jaoks.

Samuti vajavad töötajad koolitust uute seadmete ja tehnoloogia väärtuslikumaks muutmisel.

Automatiseeritud tööajatabel päästab liigsetest kuludest

Muutes kiiremaks tööaja arvestuse tabeli täitmise protsessi, vähendate kulusid ning tõstate efektiivsust
Proovi tasuta
Murevaba juht

Töötajate koolitamine on vajalik ka selleks, et tootlikkus suureneks – uued töötajad vajavad aega, et oskusi omandada, põhjustades tootmise aeglustumist.

 • Uute seadmete paigaldamisel planeerige koolitusi kõikidele operaatoritele
 • Säilitage andmeid selle kohta, keda on koolitatud ja keda mitte
 • Pakkuge haridusvõimalusi töötajatele, kes soovivad uusi oskusi omandada

Ärge piirake väljaõpet ja haridust. Teie tootmisüksus töötab palju sujuvamalt, kui kõik mõistavad teie ettevõtte nõudeid ja on asjadega kogu aeg 100% kursis.

4. Julgustage koostööd tegema

Tootmisettevõte on kõige produktiivsem siis, kui kõik töötavad sama eesmärgi nimel ilma konfliktideta.

Tööle keskendudes on tähtis tagada, et iga töötaja tunneks end meeskonnas mugavalt.

Mida paremini saavad teie meeskonna liikmed koos töötada, seda rohkem soodustavad nad produktiivset töökohakultuuri.

5. Digitaliseeritud töögraafik ja vahetuste juhtimine

Suure ja ulatusliku töötajate baasiga organisatsioonis, eriti tööstus- ja tootmissektoris, on hädavajalik efektiivne ja arukas töögraafik.

 • Täpsem tööaegade info
 • Graafikute planeerimise lihtsustamine
 • Erinevate tunniliikide arvestus

Digitaliseeritud töögraafik on oluline selleks, et tootmistsüklit püsivalt kontrollida ja aja jooksul täita ettevõtte tootmise eesmärgid.

6. Töötundide arvestuse automatiseerimine

Töötundide arvestuse tarkvara elimineerib vigaste andmete sisestamise riski ja näitab reaalajas esitatud tunde.

Nende andmete pealt saab näha, kui palju tunde töötajad on töötanud ja kui efektiivsed selle aja jooksul oldi.

 • Reaalajas tunnid
 • Vigaste andmete sisestamise risk väheneb
 • Kaob ümbertrükkimine Exceli tabelitesse

Töötundide arvestuse automatiseerimine aitab tagada sujuva operatsioonide jälgimise ning näitab iga töötaja jõudlust ja efektiivsust, mis omakorda aitab kaasa konkurentsikeskkonna loomisele.

Kokkuvõte

Olemasolevate tootmisprotsesside ja seadmete põhjalik ülevaade teavitab varjatud kitsaskohtadest, mida parandatud protsesside või uue tehnoloogia lisamisega on lihtne kõrvaldada.

Koolituste tegemine ja läbipaistev organisatsioon tagavad ohutu tööpiirkonna ning võivad anda töötajatele uusi ettepanekuid probleemide lahendamise kohta, mida igapäevaselt nähakse.

Suurenenud tootlikkus tähendab ettevõttele rohkem raha, mis omakorda annab võimaluse laiendada äri, lisada töökohti, suurendada palku või osta uusi seadmeid.

Looge poliitika, mis võimaldab regulaarselt oma protsesse läbi vaadata, ning olge valmis vastu võtma neid, mis pakuvad teie ettevõttele kõige rohkem väärtust.

Automatiseeritud tööajatabel päästab liigsetest kuludest

Muutes kiiremaks tööaja arvestuse tabeli täitmise protsessi, vähendate kulusid ning tõstate efektiivsust
Proovi tasuta
Murevaba juht