tööaja-arvestus üldine

Töötundide seaduspärane tasustamine

Eelmistes blogides käsitlesime erinevates situatsioonides normtundide arvutamist ning kõiki puhkeaja seaduseid. Nüüd viskame pilgu peale tundidele, mida tuleb tasustada koefitsendiga ning vaatame, kuidas on seda õige teha.

Õhtul tehtavate töötundide hüvitamine

Õhtul töötatud tundide eest lisatasu või suuremat töötasu maksma ei pea.

Ööajal tehtavate töötundide hüvitamine

TLS § 45 lg 1 kohaselt kui töötaja tööaeg langeb ööajale (milleks on kell 22:00 kuni kell 06:00), peab tööandja maksma antud ajavahemikul tehtud töötundide eest töötajale 1,25 kordset töötasu, kui ei ole lepitud kokku, et töötasu sisaldab tasu ööajal töötamise eest.

TLS § 45 lg 3 kohaselt võivad tööandja ja töötaja kokku leppida ööajal või riigipühal tehtava töö hüvitamise täiendava vaba aja andmisega erinevalt käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatust.

Ehk teisisõnu, kui töölepingus on kirjas, et töötasu on nt 1000 eurot (bruto) ning et selles sisaldub öötöö tasu, siis ööajal töötamise eest lisaks juurde maksta ei tule. Kui töötasus ei sisaldu ööaja tasu, siis tuleb iga ööajal töötatud tunni eest maksta 1,25-kordset töötasu.

Öötöötasu ei saa sisalduda miinimumtasu hulgas. Seaduse eesmärk, mille kohaselt võib ööajatasu sisalduda töötasus, on töötasu arvestamise lihtsustamine. Töötasu, mille sees sisaldub ööajatasu peaks olema selline, et arvestatud oleks umbkaudselt ööajal tehtavaid tunde. Näiteks kui tavapäraselt on töötasu 900 eurot, siis kui töötaja töötab umbes 13 tööajast ööajal, siis on töötasu 975 (300 eurot ehk ööajal teenitud töötasu 1,25-kordne tasu on 375 eurot).

Valem: ööajal töötaja tehtud töötundide arv x töötaja tunnitasu x 1,25 (töötasu kordaja öötundide puhul)

Arvutuskäik: (2 (tavalised töötunnid) x 10 (tunnitasu)) + (8 (öötunnid) x 10 (tunnitasu) x 1,25 (töötasu kordaja öötundide puhul)) = töötaja töötasu suurus oli 120 eurot.

Mis oli töötaja öötöötasu suurus?

Arvutuskäik: 8 (öötunnid) x 10 (tunnitasu) x 1,25 (töötasu kordaja öötundide puhul) = töötaja öötöötasu suurus oli 100 eurot.

Täpne ja ülevaatlik info tööaegadest

Tarkvara, mis suudab arvestada normtunde ja eristada tunniliike

Nädalavahetusel tehtavate töötundide hüvitamine

Nädalavahetusel töötatud tundide eest lisatasu või suuremat töötasu maksma ei pea.

Riigipühal tehtavate töötundide hüvitamine

TLS § 45 lg 2 kohaselt kui töötaja tööaeg langeb riigipühale peab tööandja maksma antud ajavahemikul tehtud töötundide eest töötajale 2 kordset töötasu.

TLS § 45 lg 3 kohaselt võivad tööandja ja töötaja kokku leppida ööajal või riigipühal tehtava töö hüvitamise täiendava vaba aja andmisega erinevalt käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatust.

Valem: riigipühal töötaja tehtud töötundie arv x töötaja tunnitasu x 2 (töötasu kordaja riigipüha tundide puhul)

Arvutuskäik: 8 (riigipühatunnid) x 10 (tunnitasu) x 2 (töötasu kordaja riigipüha puhul)) = töötaja riigipühatöö tasu suurus oli 160 eurot.

Praktika reaalses elus

Riigikohtu tsiviilkolleegiumi lahendi 3-2-1-143-15 kohaselt, kui tööajakava on koostatud ja töötaja viibib töölt eemal seaduslikul alusel (näiteks töövõimetuse või puhkuse korral), siis tööajafond väheneb üksnes nende tundide võrra, mil töötaja oleks tööajakava kohaselt pidanud tööl olema.

Täpne ja ülevaatlik info tööaegadest

Tarkvara, mis suudab arvestada normtunde ja eristada tunniliike
Kerttu Tuurma
18.08.2020

Populaarsemad

Proovi ja säästa oma aega ja raha

Oled juba Begini kasutaja?

Logi sisse Proovi tasuta
Wave