Tööaja rakendus

Tööaja registreerimine nutirakendusega – tööajaarvestus ja projekti tasuvusanalüüs korraga

Begini nutirakendus võimaldab registreerida tööaega nii töötaja- kui ka meeskonnapõhiselt, mis on tööajaarvestuses enam levinud funktsioonid.

Vähem teatakse võimalustest, mille eesmärk on aidata ettevõtjat projekti tasuvusanalüüsi tegemisel või teenuse omahinna kujundamisel.

Selle saavutamiseks on registreeritud tööajaga võimalik siduda lisainformatsiooni nagu objekt, tööliik, töö, tehtud ühikud ja kommentaar.

Järgnevalt kirjeldame eelnimetatud võimaluste kasutamist näitega, kus ehitusettevõte ehitab eramut.

Ehitusettevõttele tehakse hinnapäring eramu ehitamiseks ja tuginedes varasemale kogemusele tehakse potentsiaalsele kliendile hinnapakkumine, eelarvestades eramu ehituse erinevate etappide (vundamendi-, seinte- ja katusetööd) maksumused. Maksumus põhineb tavaliselt kas prognoositud tunni- või tükitööle.

OBJEKTI kasutamine

Kui tegu on ehitusettevõttega, kes teostab mitme eramu ehitust korraga, siis on vaja eristada, milliselt objektilt töötajad tööaega registreerivad.

On juhtunud, et väiksemad ehitajad loovad ühe eramu erinevate korruste ehitamiseks eraldi objektid, mis annab võimaluse hinnata tööde progressi veel täpsemalt.

TÖÖLIIGI kasutamine

Kui töötajad hakkavad oma tööaega registreerima, siis nad saavad valida nutirakendusest tööliiki: kas ehitatakse vundamenti, seinu või katust.

See annab objektipõhise ülevaate sellest, kui kaua tehti konkreetset tööliiki.

Tööajaarvestus koos kulukohtadega

Töötajate tööajad ja kulukohtade arvestus ühest kohast
Proovi tasuta
Murevaba juht

TÖÖ kasutamine

Vajadusel saab eelnevalt nimetatud tööliigid (vundamendi, seinte või katuse tööliik) jagada omakorda alamkategooriatesse.

Seina tööliigi puhul võiks alamtöödeks olla karkassi püstitamine, soojustamine, kipsplaadi paigaldus, siseviimistlus jne. See annab võimaluse alamkategooria järgi iga suurema etapi ajakulu veel täpsemalt analüüsida.

ÜHIKU kasutamine

Tööaja lõpetamisel on töötajal võimalik sisestada tööliigi (seinatööd) alamkategooria (kipsplaadi paigaldus) juurde tehtud/paigaldatud ühikud.

Näiteks jõudis töötaja oma tööpäeva jooksul paigaldada 25 m2 kipsplaati.

Vajadusel annab see ülevaate töötaja- ja etapipõhisest efektiivsusest ühikupõhiselt, kuna on võimalik teada saada, mitu ühikut jõuab töötaja tunnis või kindlas etapis teha.

Seda kasutatakse tihti, et hinnata erinevate töötajate kvalifikatsiooni ja korrigeerida töötaja tunni- või tükitöö tasu.

KOMMENTAARI kasutamine

Kommentaari sisestamisega saab töötaja edastada tööandjale mis tahes kirjalikku lisainformatsiooni.

Näiteks seda, et töötaja jõudis paigaldada vähem kipsplaati, kuna puudus korralik akutrell jne.

Kindlustamaks, et väga oluline info ei jääks kogumata, töötab nutirakendus ilma interneti võrguühenduseta.

See on oluline funktsioon, kui töötaja viibib kohas (siseruumides, levi äärealadel), kus puudub interneti võrguühendus.

Samuti juhtudel, kui interneti kasutusega kaasnevad suured kulud, kuid aeg-ajalt on võimalik andmeid edastada WIFI-võrgu kaudu.

Begini 7-aastane kogemus tööajaarvestuse tarkvara arendamise valdkonnas on näidanud, et takistuseks võib saada ka ettevõtte töötajate vastuseis täpsemale tööaja (ja lisainfo) registreerimisele.

Selleks, et seda takistust vältida, lisasime hiljuti juurde funktsiooni, mis võimaldab objektijuhil tööaega registreerida töötajate eest.

Begini tarkvaras saab eelnimetatud infot edastada:

  • erinevatest raportitest Microsoft Excelisse, kus on võimalik seda vastavalt vajadustele töödelda;
  • palgaarvestustarkvaradesse nagu Axapta, Eeva, Merit, Odoo, Taavi;
  • API kaudu soovitud tarkvarasse.

Tööajaarvestus koos kulukohtadega

Töötajate tööajad ja kulukohtade arvestus ühest kohast
Proovi tasuta
Murevaba juht